Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 27 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Noxus
Yasuo
3
Katarina
2
25,800
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Caitlyn
3
Teemo
3
28,100
정신차려최원준
Regions
Ionia 22
Noxus 18
Champions
Yasuo
3
Katarina
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 3
HiẾm 20
ThƯỜng 12
Type
Champion 5
Follower 12
Spell 20
Landmark 3
Cost
25,800
Mana Cost
0
4
10
8
15
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
3
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Bão Kiếm
3
Bão Kiếm
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Gai Hoa Hồng
3
Gai Hoa Hồng
Cost 3 Katarina
2
Katarina
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
3
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 4 Chiến Lược Bài Bản
2
Chiến Lược Bài Bản
Cost 5 Đồi Gió Hú
3
Đồi Gió Hú
베이지
Regions
Piltover & Zaun 28
Thành Phố Bandle 15
Champions
Caitlyn
3
Teemo
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 6
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 12
Landmark 2
Cost
28,100
Mana Cost
0
10
14
11
0
0
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Tiêu Độc
3
Phi Tiêu Độc
Cost 1 Teemo
3
Teemo
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
2
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
1
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 1 Sữa Lắc Dâu Tím
1
Sữa Lắc Dâu Tím
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Thanh Tra Lão Luyện
3
Thanh Tra Lão Luyện
Cost 2 Chồn Rác
3
Chồn Rác
Cost 2 Sĩ Quan Mật Vụ
2
Sĩ Quan Mật Vụ
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Cún Nấm Độc
1
Cún Nấm Độc
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Thông Tin Mật
3
Thông Tin Mật
Cost 3 Kẻ Bán Nấm Dạo
3
Kẻ Bán Nấm Dạo
Cost 3 Xưởng Chế Lõi Công Nghệ
2
Xưởng Chế Lõi Công Nghệ
Cost 6 Corina, Bậc Thầy Tội Phạm
3
Corina, Bậc Thầy Tội Phạm
Cost 6 Kẻ Gài Bẫy
2
Kẻ Gài Bẫy