Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 20 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Lucian
3
30,600
VS
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Lucian
3
26,000
정신차려최원준
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 32
Demacia 8
Champions
Hecarim
3
Lucian
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 13
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 13
Landmark 3
Cost
30,600
Mana Cost
0
3
15
11
0
0
8
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Lucian
3
Lucian
Cost 2 Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
3
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Cổ Vật Bị Ám
3
Cổ Vật Bị Ám
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 3 Đại Quảng Trường
3
Đại Quảng Trường
Cost 3 Nhạc Trưởng Sương Mù
3
Nhạc Trưởng Sương Mù
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
2
Senna, Vệ Binh Ánh Sáng
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Hecarim
3
Hecarim
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
2
Vũ Công Vĩnh Hằng
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
2
Hỏa Truyền Sư
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
1
Sự Trỗi Dậy
RangJing
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 20
Demacia 20
Champions
Gwen
3
Lucian
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 12
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
26,000
Mana Cost
0
6
17
7
4
2
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Lucian
3
Lucian
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Nhạc Trưởng Sương Mù
3
Nhạc Trưởng Sương Mù
Cost 3 Đại Địa Chấn
1
Đại Địa Chấn
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Truy Cùng Diệt Tận
1
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
2
Vũ Công Vĩnh Hằng
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận