Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 6 Turns
  • 3 tháng trước
Piltover & Zaun Ionia
Ezreal
3
Kennen
3
30,100
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Gwen
3
Katarina
2
Nocturne
1
30,100
정신차려최원준
Regions
Ionia 37
Piltover & Zaun 3
Champions
Ezreal
3
Kennen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 16
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 18
Landmark 3
Cost
30,100
Mana Cost
0
7
12
9
10
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kennen
3
Kennen
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Rút Lui
3
Rút Lui
Cost 2 Long Nhãn
3
Long Nhãn
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
2
Phản Đồ Navori
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Mầm Cây Liễu Thần
3
Mầm Cây Liễu Thần
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Người Dò Đường Kinkou
3
Người Dò Đường Kinkou
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi
CKG TMxf95
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 26
Noxus 14
Champions
Gwen
3
Katarina
2
Nocturne
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 16
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
30,100
Mana Cost
2
7
10
7
6
3
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
2
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Tận Diệt
2
Tận Diệt
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
2
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Bậc Thầy Móc Câu Ionia
2
Bậc Thầy Móc Câu Ionia
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Katarina
2
Katarina
Cost 3 Nhền Nhện Điên Cuồng
2
Nhền Nhện Điên Cuồng
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
1
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
2
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 4 Nocturne
1
Nocturne
Cost 5 Ngưu sĩ Sa Ngã
3
Ngưu sĩ Sa Ngã
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
2
Vũ Công Vĩnh Hằng
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy