1010103
EUROPE

Last updated: 1 giờ trước

Match History

Today
46.15%
(6W 7L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 49 Turns
5 giờ trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
26,600
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Vi
2
27,000
Defeat
Ranked
Act 2nd · 28 Turns
5 giờ trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
26,600
VS
Piltover & Zaun Freljord
Ornn
3
Trundle
3
28,100
Victory
Ranked
Act 1st · 21 Turns
6 giờ trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
26,600
VS
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
6 giờ trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
26,600
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
2
Lee Sin
1
35,100
Victory
Ranked
Act 1st · 24 Turns
6 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Ziggs
3
Zilean
3
26,600
Defeat
Ranked
Act 2nd · 33 Turns
7 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Shurima Piltover & Zaun
Ekko
3
Zilean
3
28,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
8 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
33,800
Defeat
Ranked
Act 2nd · 23 Turns
8 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,500
Victory
Ranked
Act 1st · 25 Turns
8 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Victory
Ranked
Act 1st · 37 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Ionia Targon
Zed
3
Zoe
3
26,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 20 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Noxus Bilgewater
Gangplank
2
Miss Fortune
2
Twisted Fate
2
29,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 9 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
30,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 21 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
1 ngày trước
100%
(3W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
9 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Evelynn
3
Viego
3
27,300
Victory
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
10 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Victory
Ranked
Act 1st · 19 Turns
17 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
2
Lee Sin
1
35,100
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Thresh
3
Viego
3
27,100
2 ngày trước
0%
(0W 3L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 31 Turns
2 ngày trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
2
Lee Sin
1
35,100
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
32,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 21 Turns
2 ngày trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
2
Lee Sin
1
35,100
Ionia Thành Phố Bandle
Yasuo
3
Master Yi
2
Yuumi
1
32,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 5 Turns
2 ngày trước
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
29,700
VS
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,200
3 ngày trước
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
2 ngày trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
2
Lee Sin
1
35,100
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Vi
2
27,200