Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 5 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Vi
2
Elise
1
28,800
VS
Shurima Ionia
Azir
3
Irelia
3
28,500
ToRaNity0
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 23
Piltover & Zaun 17
Champions
Kindred
3
Vi
2
Elise
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 4
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
28,800
Mana Cost
1
0
12
5
9
4
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
2
Bí Thuật Thời Gian
Cost 2 Elise
1
Elise
Cost 3 Vệ Binh Buhru
3
Vệ Binh Buhru
Cost 3 Bắn Xuyên Táo
2
Bắn Xuyên Táo
Cost 4 Đóng Hộp
3
Đóng Hộp
Cost 4 Kindred
3
Kindred
Cost 4 Chạy Đâu Cho Thoát!
2
Chạy Đâu Cho Thoát!
Cost 4 Tuyệt Vọng
1
Tuyệt Vọng
Cost 5 Vi
2
Vi
Cost 5 Quyền Năng Bất Diệt
2
Quyền Năng Bất Diệt
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 9 Đại Suy Vong
2
Đại Suy Vong
Cost 9 Corina Veraza
2
Corina Veraza
Cost 9 Chỉ Huy Ledros
2
Chỉ Huy Ledros
我是布罗特亨德尔
Regions
Ionia 23
Shurima 17
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 8
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
28,500
Mana Cost
0
11
11
9
4
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
2
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
2
Cặp Đôi Greenglade
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 4 Trở Về Nhà
2
Trở Về Nhà
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
2
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
2
Kiếm Hoa Nở Rộ