Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 14 Turns
  • 4 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Runeterra
Evelynn
3
Kindred
3
26,700
VS
Noxus Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Ezreal
3
29,700
ToRaNity0
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 32
Runeterra 8
Champions
Evelynn
3
Kindred
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
26,700
Mana Cost
0
7
12
10
6
2
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Vệ Binh Thực Tử
3
Vệ Binh Thực Tử
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
3
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
1
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Sultur
3
Sultur
Cost 2 Gai Căm Hận
3
Gai Căm Hận
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Vora
3
Vora
Cost 3 Mũi Giáo Hắc Ám
3
Mũi Giáo Hắc Ám
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Bóng Đêm Rình Rập
1
Bóng Đêm Rình Rập
Cost 4 Kindred
3
Kindred
Cost 4 Evelynn
3
Evelynn
Cost 5 Cô Độc
2
Cô Độc
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
5188
Regions
Piltover & Zaun 25
Noxus 15
Champions
Caitlyn
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 14
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 23
Cost
29,700
Mana Cost
2
3
6
20
4
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Bắn Xuyên Táo
3
Bắn Xuyên Táo
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Máy Chém Noxus
2
Máy Chém Noxus
Cost 3 Lốc Xoáy Tử Vong
1
Lốc Xoáy Tử Vong
Cost 4 Sốc Điện
2
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
3
Máy Cải Tiến Ba Chùm Tia
Cost 8 Đại Úy Farron
2
Đại Úy Farron