Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 11 Turns
  • 4 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Gwen
3
Kai'Sa
3
27,000
VS
Demacia Runeterra
Evelynn
3
Quinn
3
31,500
ToRaNity0
Regions
Shurima 17
Quần Đảo Bóng Đêm 17
Quần Đảo Bóng Đêm 6
Champions
Gwen
3
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 6
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
27,000
Mana Cost
2
6
12
5
7
3
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đồ Tể Tham Lam
2
Đồ Tể Tham Lam
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 2 Sultur
3
Sultur
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Độc Xà Săn Mồi
2
Độc Xà Săn Mồi
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
2
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 3 Vora
3
Vora
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
2
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
NaughtyOrNice
Regions
Demacia 23
Runeterra 17
Champions
Evelynn
3
Quinn
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 12
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
31,500
Mana Cost
0
2
15
10
3
6
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
2
Phi Ưng Truy Sát
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Sultur
3
Sultur
Cost 2 Gai Căm Hận
2
Gai Căm Hận
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
2
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Khêu Gợi
1
Khêu Gợi
Cost 3 Vora
3
Vora
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Diễn Giả Rạng Đông
2
Diễn Giả Rạng Đông
Cost 4 Evelynn
3
Evelynn
Cost 5 Quinn
3
Quinn
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Cô Độc
1
Cô Độc
Cost 6 Steem
2
Steem
Cost 6 Genevieve Elmheart
2
Genevieve Elmheart