Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 21 Turns
  • 5 tháng trước
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Zoe
2
Vi
1
22,400
VS
Shurima
Xerath
3
Nasus
2
Azir
1
28,000
ToRaNity0
Regions
Piltover & Zaun 24
Targon 16
Champions
Aphelios
3
Zoe
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 5
ThƯỜng 29
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
22,400
Mana Cost
3
8
15
9
0
1
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Zoe
2
Zoe
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
2
Hưng Phấn!
Cost 3 Dư Chấn
1
Dư Chấn
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 6 Bộ Ba Thượng Giới
1
Bộ Ba Thượng Giới
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm
Argus
Regions
Champions
Xerath
3
Nasus
2
Azir
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 11
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 17
Landmark 7
Cost
28,000
Mana Cost
0
10
8
13
7
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
1
Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhà Tiên Tri
2
Nhà Tiên Tri
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
2
Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
Cost 3 Hội Đồng Tận Tụy
1
Hội Đồng Tận Tụy
Cost 3 Azir
1
Azir
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
1
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 6 Nasus
2
Nasus