Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 38 Turns
  • 5 tháng trước
Demacia Runeterra
Bard
3
Poppy
2
Jarvan IV
1
25,800
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Fizz
3
Riven
3
26,900
ToRaNity0
Regions
Demacia 34
Runeterra 8
Champions
Bard
3
Poppy
2
Jarvan IV
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 11
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
25,800
Mana Cost
0
6
12
4
12
5
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 2 Nhà Điêu Khắc Durand
3
Nhà Điêu Khắc Durand
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
2
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Môn Đệ Laurent
2
Môn Đệ Laurent
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Kỳ Binh Tiên Phong
3
Kỳ Binh Tiên Phong
Cost 4 Poppy
2
Poppy
Cost 4 Mẫn Linh Vút Bay
2
Mẫn Linh Vút Bay
Cost 4 Truy Cùng Diệt Tận
1
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 4 Cánh Bạc Tiên Phong
1
Cánh Bạc Tiên Phong
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 6 Jarvan IV
1
Jarvan IV
featherwingsl
Regions
Thành Phố Bandle 23
Noxus 17
Champions
Fizz
3
Riven
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 11
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
26,900
Mana Cost
0
17
9
8
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
3
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 1 Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
3
Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
3
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
2
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 2 Tinh Linh Già Cả
3
Tinh Linh Già Cả
Cost 2 Phù Thủy Cổ Ngữ
3
Phù Thủy Cổ Ngữ
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 3 Riven
3
Riven
Cost 3 Dũng Mãnh
3
Dũng Mãnh
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
2
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 4 Sức Mạnh Tình Bạn!
1
Sức Mạnh Tình Bạn!
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy