Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 23 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Fizz
3
Riven
3
26,900
VS
Demacia Runeterra
Bard
3
Garen
3
27,500
ToRaNity0
Regions
Thành Phố Bandle 23
Noxus 17
Champions
Fizz
3
Riven
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 11
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
26,900
Mana Cost
0
17
9
8
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
3
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 1 Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
3
Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
3
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
2
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 2 Tinh Linh Già Cả
3
Tinh Linh Già Cả
Cost 2 Phù Thủy Cổ Ngữ
3
Phù Thủy Cổ Ngữ
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 3 Riven
3
Riven
Cost 3 Dũng Mãnh
3
Dũng Mãnh
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
2
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 4 Sức Mạnh Tình Bạn!
1
Sức Mạnh Tình Bạn!
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy
arifonrails
Regions
Demacia 37
Runeterra 3
Champions
Bard
3
Garen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 14
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
27,500
Mana Cost
0
6
14
5
6
6
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nữ Vệ Sám Hối
3
Nữ Vệ Sám Hối
Cost 1 Cithria Xứ Cloudfield
3
Cithria Xứ Cloudfield
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Thợ Rèn Vũ Khí
3
Thợ Rèn Vũ Khí
Cost 2 Lãnh Chúa Đáng Kính
3
Lãnh Chúa Đáng Kính
Cost 2 Thạch Linh Giám
2
Thạch Linh Giám
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Nữ Vệ Tiên Phong
2
Nữ Vệ Tiên Phong
Cost 4 Kỳ Binh Tiên Phong
3
Kỳ Binh Tiên Phong
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Garen
3
Garen
Cost 6 Cithria Can Trường
3
Cithria Can Trường