Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 31 Turns
  • 4 tháng trước
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Nasus
3
25,000
VS
Runeterra Shurima
Evelynn
3
23,100
ToRaNity0
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 26
Shurima 14
Champions
Gwen
3
Nasus
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 7
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
25,000
Mana Cost
0
8
11
9
6
0
6
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tử Thần Baccai
3
Tử Thần Baccai
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Đôi Cánh và Ngọn Sóng
2
Đôi Cánh và Ngọn Sóng
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Lính Canh Bị Nguyền Rủa
3
Lính Canh Bị Nguyền Rủa
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Mộc Phụ Ươm Chồi
1
Mộc Phụ Ươm Chồi
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
3
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Nasus
3
Nasus
hshdj
Regions
Shurima 28
Runeterra 12
Champions
Evelynn
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 8
HiẾm 8
ThƯỜng 21
Type
Champion 3
Follower 25
Spell 12
Cost
23,100
Mana Cost
0
8
8
11
8
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Bọ Hư Không
2
Bọ Hư Không
Cost 2 Sultur
3
Sultur
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Vora
3
Vora
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 4 Giọng Nói Của Kẻ Trỗi Dậy
3
Giọng Nói Của Kẻ Trỗi Dậy
Cost 4 Evelynn
3
Evelynn
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Cô Độc
3
Cô Độc
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
2
Tùy Phái Tàn Tích