Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 23 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
30,000
VS
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
Gouda ddy
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Ionia 16
Ionia 3
Champions
Hecarim
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 10
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
30,000
Mana Cost
1
6
21
6
0
0
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
1
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Đảo Phách
3
Đảo Phách
Cost 2 Tiên Tri Bóng Đêm
3
Tiên Tri Bóng Đêm
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
3
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 6 Hecarim
3
Hecarim
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy
Maid 2 Feed
Regions
Runeterra 21
Noxus 19
Champions
Annie
3
Jhin
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 3
ThƯỜng 31
Type
Champion 6
Follower 28
Spell 6
Cost
22,000
Mana Cost
0
12
15
7
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
3
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
1
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát