Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 19 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
30,000
VS
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
27,200
Gouda ddy
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Ionia 19
Champions
Hecarim
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 10
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
30,000
Mana Cost
1
6
21
6
0
0
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
1
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Đảo Phách
3
Đảo Phách
Cost 2 Tiên Tri Bóng Đêm
3
Tiên Tri Bóng Đêm
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
3
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 6 Hecarim
3
Hecarim
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy
AtLeastIGotTheCS
Regions
Bilgewater 30
Runeterra 10
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 7
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
27,200
Mana Cost
0
8
11
3
10
5
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Cảnh Cáo
2
Cảnh Cáo
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
2
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Zap Sprayfin
1
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Mắt Xích Không Gian
1
Mắt Xích Không Gian
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
3
Thủy Thần Thuyết Giáo