Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 18 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,600
VS
Shurima Demacia
Kai'Sa
3
16,900
Gouda ddy
Regions
Shurima 26
Demacia 14
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 13
ThƯỜng 21
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 18
Landmark 1
Cost
18,600
Mana Cost
0
8
13
8
6
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
Lusthitter
Regions
Shurima 25
Demacia 15
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 2
HiẾm 10
ThƯỜng 25
Type
Champion 3
Follower 17
Spell 18
Landmark 2
Cost
16,900
Mana Cost
0
10
13
7
7
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Giáp Lưới
2
Giáp Lưới
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Vườn Thời Gian
2
Vườn Thời Gian
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
3
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Lăng Kính Phòng Hộ
2
Lăng Kính Phòng Hộ
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa