Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 9 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
30,100
VS
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
28,900
Gouda ddy
Regions
Freljord 22
Noxus 18
Champions
Ashe
3
LeBlanc
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 16
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
30,100
Mana Cost
0
5
7
12
9
3
2
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Diều Hâu Tiền Báo
3
Diều Hâu Tiền Báo
Cost 1 Thép Giòn
2
Thép Giòn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Kẻ Tầm Vọng Trifarix
2
Kẻ Tầm Vọng Trifarix
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
2
Cung Thủ Băng Địa
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
3
Đóng băng Siêu tốc
Cost 3 Đòn Thanh Trừng
3
Đòn Thanh Trừng
Cost 3 Người Giăng Bẫy Avarosa
3
Người Giăng Bẫy Avarosa
Cost 3 LeBlanc
3
LeBlanc
Cost 4 Trạch Binh Trifarix
3
Trạch Binh Trifarix
Cost 4 Lời Thì Thầm
3
Lời Thì Thầm
Cost 4 Ashe
3
Ashe
Cost 5 Hỏa Binh Avarosa
3
Hỏa Binh Avarosa
Cost 6 Thanh Toán
2
Thanh Toán
Cost 8 Chiến Lược Gia Tài Ba
2
Chiến Lược Gia Tài Ba
LFR Ahuizotle
Regions
Ionia 21
Shurima 19
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 10
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 11
Landmark 3
Cost
28,900
Mana Cost
0
16
6
11
2
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
2
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
2
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
2
Kiếm Hoa Nở Rộ