Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 16 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,600
VS
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Illaoi
3
26,000
Gouda ddy
Regions
Shurima 26
Demacia 14
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 13
ThƯỜng 21
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 18
Landmark 1
Cost
18,600
Mana Cost
0
8
13
8
6
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
zezedude
Regions
Bilgewater 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Gwen
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 12
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
26,000
Mana Cost
0
7
9
5
11
4
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Cảnh Cáo
1
Cảnh Cáo
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 3 Nhạc Trưởng Sương Mù
2
Nhạc Trưởng Sương Mù
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Bạo Tàn
1
Bạo Tàn