Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 15 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
27,100
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Fizz
3
Riven
3
27,100
Gouda ddy
Regions
Piltover & Zaun 31
Quần Đảo Bóng Đêm 9
Champions
Heimerdinger
3
Jayce
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
27,100
Mana Cost
5
6
9
6
3
3
7
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Tăng Gia Sản Xuất
3
Tăng Gia Sản Xuất
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
2
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
2
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
2
Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Máy Vận Chuyển Hextech
3
Máy Vận Chuyển Hextech
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
3
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Cầu Sấm
2
Cầu Sấm
Cost 6 Bóng Tối Xuyên Thấu
2
Bóng Tối Xuyên Thấu
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong
timmiTTimmit
Regions
Thành Phố Bandle 24
Noxus 16
Champions
Fizz
3
Riven
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
27,100
Mana Cost
0
15
11
7
4
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
3
Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
3
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
3
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
2
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Yordle Cận Vệ
1
Yordle Cận Vệ
Cost 2 Phù Thủy Cổ Ngữ
3
Phù Thủy Cổ Ngữ
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
2
Trợ Lý Thư Viện
Cost 3 Riven
3
Riven
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 3 Dũng Mãnh
2
Dũng Mãnh
Cost 4 Sức Mạnh Tình Bạn!
2
Sức Mạnh Tình Bạn!
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
2
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy