Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 6 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
29,600
VS
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Viktor
2
Vi
1
22,400
Gouda ddy
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 22
Ionia 18
Champions
Hecarim
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 8
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
29,600
Mana Cost
0
6
20
6
0
0
6
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Tiên Tri Bóng Đêm
3
Tiên Tri Bóng Đêm
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
3
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 2 Đảo Phách
2
Đảo Phách
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 6 Hecarim
3
Hecarim
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy
AtLeastIGotTheCS
Regions
Piltover & Zaun 26
Targon 14
Champions
Aphelios
3
Viktor
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 5
ThƯỜng 29
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
22,400
Mana Cost
3
6
16
9
2
1
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 4 Viktor
2
Viktor
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm