Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 14 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
30,000
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,700
Gouda ddy
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Ionia 19
Champions
Hecarim
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 10
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
30,000
Mana Cost
1
6
21
6
0
0
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
1
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Đảo Phách
3
Đảo Phách
Cost 2 Tiên Tri Bóng Đêm
3
Tiên Tri Bóng Đêm
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
3
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 6 Hecarim
3
Hecarim
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy
Maid 2 Feed
Regions
Shurima 25
Demacia 15
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 4
HiẾm 8
ThƯỜng 25
Type
Champion 3
Follower 17
Spell 19
Landmark 1
Cost
18,700
Mana Cost
0
9
8
8
7
6
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Giáp Lưới
1
Giáp Lưới
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
2
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
3
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Cánh Bạc Phi Ưng
2
Cánh Bạc Phi Ưng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không