Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 20 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Shurima
Akshan
3
Lee Sin
3
26,700
VS
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
28,500
Gouda ddy
Regions
Ionia 21
Shurima 19
Champions
Akshan
3
Lee Sin
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 7
Spell 23
Landmark 4
Cost
26,700
Mana Cost
0
7
18
5
7
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Đá Tôi Luyện
3
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
3
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Long Nhãn
3
Long Nhãn
Cost 2 Sóng Âm
2
Sóng Âm
Cost 2 Rút Lui
2
Rút Lui
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
3
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
1
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Lee Sin
3
Lee Sin
Bowisse
Regions
Bilgewater 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 8
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
28,500
Mana Cost
2
8
9
3
11
4
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Sổ Báo Thù
2
Sổ Báo Thù
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Cảnh Cáo
2
Cảnh Cáo
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
3
Thủy Thần Thuyết Giáo