Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 22 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
25,400
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Fizz
3
Riven
3
26,500
BabaTori
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 9
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
25,400
Mana Cost
0
14
14
2
8
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
3
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
2
Kẻ Khóc Thương
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi
CKG Shelvin
Regions
Thành Phố Bandle 24
Noxus 16
Champions
Fizz
3
Riven
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 9
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
26,500
Mana Cost
0
15
11
7
4
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
3
Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
3
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
3
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
3
Trợ Lý Thư Viện
Cost 2 Phù Thủy Cổ Ngữ
3
Phù Thủy Cổ Ngữ
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 3 Riven
3
Riven
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 3 Dũng Mãnh
2
Dũng Mãnh
Cost 4 Sức Mạnh Tình Bạn!
2
Sức Mạnh Tình Bạn!
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
2
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy