Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 35 Turns
  • 9 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Swain
3
26,700
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Fizz
3
Gnar
3
26,200
Hidoo
Regions
Noxus 22
Thành Phố Bandle 18
Champions
Gnar
3
Swain
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
26,700
Mana Cost
0
8
9
9
6
5
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Phi Tiêu Độc
3
Phi Tiêu Độc
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
2
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Máy Chém Noxus
1
Máy Chém Noxus
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 4 Đại Bàng Sấm Nhí
2
Đại Bàng Sấm Nhí
Cost 4 Lời Thì Thầm
1
Lời Thì Thầm
Cost 5 Swain
3
Swain
Cost 5 Cóc Đốm
2
Cóc Đốm
Cost 7 Tàu Leviathan
3
Tàu Leviathan
LamadiusMozart
Regions
Thành Phố Bandle 24
Noxus 16
Champions
Fizz
3
Gnar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 13
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
26,200
Mana Cost
0
9
9
12
8
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
3
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 2 Đặc Công Bandle
2
Đặc Công Bandle
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Lao Móc Điện
2
Lao Móc Điện
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 2 Tình Huynh Đệ
1
Tình Huynh Đệ
Cost 3 Máy Nỏ Sắt
3
Máy Nỏ Sắt
Cost 3 Lồng Đèn Lấp Lánh
3
Lồng Đèn Lấp Lánh
Cost 3 Kính Viễn Vọng Biết Đi
3
Kính Viễn Vọng Biết Đi
Cost 3 Dũng Mãnh
3
Dũng Mãnh
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
3
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 4 Cá Cầu Vồng
2
Cá Cầu Vồng
Cost 6 Rồng Giấy
2
Rồng Giấy