Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 26 Turns
  • 8 tháng trước
Demacia Targon
Pantheon
3
Yuumi
3
23,400
VS
Freljord Piltover & Zaun
Gnar
3
Trundle
3
28,300
Hidoo
Regions
Targon 21
Demacia 19
Champions
Pantheon
3
Yuumi
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 22
Cost
23,400
Mana Cost
0
4
17
10
4
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Viết Lên Trường Ca
3
Người Viết Lên Trường Ca
Cost 1 Giáp Lưới
1
Giáp Lưới
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
2
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 3 Yuumi
3
Yuumi
Cost 3 Thiên Đỉnh Kiếm
3
Thiên Đỉnh Kiếm
Cost 3 Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Bạch Hỏa Thương Tổn
Cost 3 Lá Chắn Durand
1
Lá Chắn Durand
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
DTie
Regions
Piltover & Zaun 21
Freljord 19
Champions
Gnar
3
Trundle
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 7
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
28,300
Mana Cost
2
5
15
5
6
3
0
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
2
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
2
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Hưng Phấn!
1
Hưng Phấn!
Cost 3 Dư Chấn
1
Dư Chấn
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
2
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng