Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 30 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Noxus
Katarina
3
Yasuo
3
28,300
VS
Shurima Ionia
Azir
3
Irelia
3
28,300
Hidoo
Regions
Ionia 22
Noxus 18
Champions
Katarina
3
Yasuo
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 18
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 17
Landmark 3
Cost
28,300
Mana Cost
0
8
11
8
10
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
3
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
3
Kẻ Thạo Phép
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Gai Hoa Hồng
2
Gai Hoa Hồng
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
3
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Đồi Gió Hú
3
Đồi Gió Hú
trashGame
Regions
Ionia 24
Shurima 16
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 7
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
28,300
Mana Cost
0
12
10
9
4
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
2
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
2
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
1
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Dẫn Bước
1
Dẫn Bước
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
2
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 4 Từ Chối
1
Từ Chối
Cost 4 Trở Về Nhà
1
Trở Về Nhà
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
2
Kiếm Hoa Nở Rộ