Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 24 Turns
  • 9 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Swain
3
26,700
VS
Freljord Piltover & Zaun
Gnar
3
Trundle
3
28,100
Hidoo
Regions
Noxus 22
Thành Phố Bandle 18
Champions
Gnar
3
Swain
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
26,700
Mana Cost
0
8
9
9
6
5
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Phi Tiêu Độc
3
Phi Tiêu Độc
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
2
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Máy Chém Noxus
1
Máy Chém Noxus
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 4 Đại Bàng Sấm Nhí
2
Đại Bàng Sấm Nhí
Cost 4 Lời Thì Thầm
1
Lời Thì Thầm
Cost 5 Swain
3
Swain
Cost 5 Cóc Đốm
2
Cóc Đốm
Cost 7 Tàu Leviathan
3
Tàu Leviathan
天菜養成計畫
Regions
Freljord 21
Piltover & Zaun 19
Champions
Gnar
3
Trundle
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 6
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
28,100
Mana Cost
2
4
18
3
6
3
0
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
2
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Lính Gác Avarosa
3
Lính Gác Avarosa
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
2
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
2
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Dư Chấn
1
Dư Chấn
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
2
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng