Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 9 tháng trước
Shurima Thành Phố Bandle
Akshan
3
Gnar
3
28,600
VS
Demacia Targon
Pantheon
3
Yuumi
3
23,400
Hidoo
Regions
Shurima 21
Thành Phố Bandle 19
Champions
Akshan
3
Gnar
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 3
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
28,600
Mana Cost
0
10
11
7
6
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Đá Tôi Luyện
3
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Nhà Hóa Học Tài Năng
2
Nhà Hóa Học Tài Năng
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
3
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy
Zilgeruhz
Regions
Targon 26
Demacia 14
Champions
Pantheon
3
Yuumi
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 22
Cost
23,400
Mana Cost
0
3
16
12
5
4
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Viết Lên Trường Ca
3
Người Viết Lên Trường Ca
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
3
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Yuumi
3
Yuumi
Cost 3 Thiên Đỉnh Kiếm
3
Thiên Đỉnh Kiếm
Cost 3 Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Bạch Hỏa Thương Tổn
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 4 Nhà Thần Bí Mù
1
Nhà Thần Bí Mù
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp