Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 38 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Norra
3
27,000
VS
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Vi
2
Ornn
1
27,900
Verner
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 20
Thành Phố Bandle 20
Champions
Heimerdinger
3
Norra
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 17
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 6
Spell 28
Cost
27,000
Mana Cost
0
6
21
0
2
6
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 1 Tận Diệt
3
Tận Diệt
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Norra
3
Norra
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Gai Căm Hận
3
Gai Căm Hận
Cost 2 Chế Phẩm Phế Liệu
3
Chế Phẩm Phế Liệu
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 4 Đóng Hộp
2
Đóng Hộp
Cost 5 Đại Náo Dịch Chuyển
3
Đại Náo Dịch Chuyển
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Bộ Sưu Tập Mở
2
Bộ Sưu Tập Mở
Teemon
Regions
Piltover & Zaun 22
Freljord 18
Champions
Trundle
3
Vi
2
Ornn
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 5
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
27,900
Mana Cost
1
6
11
7
6
5
0
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
2
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
1
Cung Thủ Băng Địa
Cost 3 Kẻ Lang Thang Piltover
3
Kẻ Lang Thang Piltover
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Đầu Bếp Hệ Chiến
3
Đầu Bếp Hệ Chiến
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 5 Vi
2
Vi
Cost 7 Ornn
1
Ornn
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
1
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng