JBK Ace
APAC

Last updated: 4 giờ trước

Match History

4 ngày trước
30%
(3W 7L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 33 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
35,900
Targon Piltover & Zaun
Aphelios
3
Seraphine
2
Viktor
1
30,400
Defeat
Ranked
Act 2nd · 26 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
35,900
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Hecarim
3
Zed
3
26,500
Defeat
Ranked
Act 1st · 33 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
35,900
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 32 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
35,900
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
26,500
Defeat
Ranked
Act 2nd · 14 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
35,900
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
28,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 45 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
35,000
VS
Runeterra Ionia
Riven
3
Varus
3
26,500
Victory
Ranked
Act 1st · 30 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
35,000
VS
Demacia Targon
Leona
3
Aurelion Sol
2
24,400
Defeat
Ranked
Act 1st · 32 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
28,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 26 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Zed
3
28,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 35 Turns
3 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
Targon Thành Phố Bandle
Teemo
3
Zoe
3
25,900
5 ngày trước
40%
(4W 6L)
Victory
Ranked
Act 1st · 43 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Jinx
3
Lulu
3
24,200
Victory
Ranked
Act 1st · 38 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Defeat
Ranked
Act 1st · 26 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
35,000
Targon Quần Đảo Bóng Đêm
Aphelios
3
Leona
3
27,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Katarina
3
Gwen
2
Kindred
1
30,400
Defeat
Ranked
Act 1st · 22 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
VS
Bilgewater Shurima
Taliyah
3
Zilean
3
27,000
Defeat
Ranked
Act 1st · 37 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
Piltover & Zaun Ionia
Ezreal
3
Seraphine
3
36,100
Victory
Ranked
Act 1st · 36 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
Runeterra Demacia
Vayne
3
Kayn
2
Fiora
1
28,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 22 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
26,300
Victory
Ranked
Act 2nd · 50 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
VS
Piltover & Zaun Shurima
Ekko
3
Zilean
3
29,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 43 Turns
4 ngày trước
Thành Phố Bandle Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Ezreal
1
34,800
VS
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
27,600