4LW HDR
AMERICAS

Last updated: 1 tuần trước

Match History

6 ngày trước
20%
(1W 4L)
Defeat
Act 1st · 47 Turns
6 ngày trước
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Ezreal
2
Karma
1
31,600
Runeterra Demacia
Kayn
3
Vayne
3
28,900
Defeat
Act 1st · 34 Turns
6 ngày trước
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Ezreal
2
Karma
1
31,600
Quần Đảo Bóng Đêm Piltover & Zaun
Heimerdinger
3
Jayce
3
27,700
Defeat
Act 2nd · 22 Turns
6 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
29,100
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
28,900
Defeat
Act 1st · 58 Turns
6 ngày trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
29,100
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Viktor
3
30,800
Victory
Act 2nd · 48 Turns
6 ngày trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
3
31,000
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Viktor
3
30,800
1 tuần trước
70%
(7W 3L)
Defeat
Act 1st · 35 Turns
1 tuần trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
26,200
Piltover & Zaun Targon
Seraphine
3
Aphelios
2
Zoe
1
29,800
Victory
Act 1st · 31 Turns
1 tuần trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
22,600
Piltover & Zaun Targon
Seraphine
3
Aphelios
2
Zoe
1
29,800
Defeat
Act 1st · 28 Turns
1 tuần trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
22,600
Ionia Shurima
Akshan
3
Lee Sin
3
33,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
1 tuần trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
3
31,000
VS
Noxus Bilgewater
Twisted Fate
3
Annie
2
Katarina
1
28,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 38 Turns
1 tuần trước
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Ezreal
2
Karma
1
31,600
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
28,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 17 Turns
1 tuần trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
3
31,000
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Nautilus
3
Maokai
1
21,300
Victory
Act 1st · 1 Turns
1 tuần trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
3
29,900
Noxus Bilgewater
Annie
3
Twisted Fate
3
28,000
Victory
Act 2nd · 36 Turns
1 tuần trước
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Ezreal
2
Karma
1
31,600
Noxus Bilgewater
Annie
3
Twisted Fate
3
28,000
Victory
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
1 tuần trước
Piltover & Zaun Targon
Seraphine
3
Aphelios
2
Zoe
1
30,000
Targon Piltover & Zaun
Aphelios
2
Vi
2
Zoe
2
26,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 28 Turns
1 tuần trước
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Ezreal
2
Karma
1
31,600
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,700
1 tuần trước
40%
(2W 3L)
Victory
Ranked
Act 1st · 47 Turns
1 tuần trước
Piltover & Zaun Ionia
Seraphine
3
Ezreal
2
Karma
1
31,600
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
28,000
Defeat
Ranked
Act 1st · 32 Turns
1 tuần trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
28,400
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
28,600
Defeat
Act 2nd · 20 Turns
1 tuần trước
Demacia Runeterra
Kayn
3
Vayne
3
29,100
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
3
28,600
Defeat
Act 1st · 26 Turns
1 tuần trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,700
VS
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
28,900
Victory
Act 2nd · 13 Turns
1 tuần trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
29,700
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Viktor
3
31,000