Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 33 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Bilgewater
Twisted Fate
3
Annie
2
Katarina
1
29,100
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Annie
3
Gwen
3
30,900
Schokomaul
Regions
Noxus 21
Bilgewater 19
Champions
Twisted Fate
3
Annie
2
Katarina
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 11
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 20
Landmark 3
Cost
29,100
Mana Cost
0
13
9
5
8
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
2
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 1 Annie
2
Annie
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
1
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Katarina
1
Katarina
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều
Hi ITs F1R3F3N1X
Regions
Noxus 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Annie
3
Gwen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 9
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 6
Spell 22
Landmark 6
Cost
30,900
Mana Cost
0
12
11
4
9
3
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
2
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Khai Nhãn
1
Khai Nhãn
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 4 Lời Thì Thầm
3
Lời Thì Thầm
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Danh Mục Hối Tiếc
3
Danh Mục Hối Tiếc
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
3
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron