Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 29 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Runeterra
Bard
3
Jinx
3
25,300
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Annie
2
Gwen
2
Elise
1
Katarina
1
29,800
Schokomaul
Regions
Piltover & Zaun 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Jinx
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 3
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
25,300
Mana Cost
0
8
17
3
9
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
2
Thợ Rèn Trưởng
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
2
Cải Tiến Liên Tục
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 4 Lên Đồ!
3
Lên Đồ!
Cost 4 Jinx
3
Jinx
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 6 Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
3
Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
alasan92
Regions
Noxus 23
Quần Đảo Bóng Đêm 17
Champions
Annie
2
Gwen
2
Elise
1
Katarina
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 9
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 6
Spell 23
Landmark 5
Cost
29,800
Mana Cost
0
11
14
5
7
2
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Annie
2
Annie
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
2
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Elise
1
Elise
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Katarina
1
Katarina
Cost 4 Lời Thì Thầm
3
Lời Thì Thầm
Cost 4 Danh Mục Hối Tiếc
2
Danh Mục Hối Tiếc
Cost 4 Gwen
2
Gwen
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 8 Đại Úy Farron
1
Đại Úy Farron