Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 32 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
23,200
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
19,300
Schokomaul
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 9
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
23,200
Mana Cost
0
14
14
3
9
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Sơn Tặc Navori
1
Sơn Tặc Navori
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
highYAKed
Regions
Shurima 22
Demacia 18
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 4
HiẾm 11
ThƯỜng 22
Type
Champion 3
Follower 22
Spell 15
Cost
19,300
Mana Cost
0
8
12
7
7
4
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Tử Thần Baccai
1
Tử Thần Baccai
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
1
Xer'sai Mới Nở
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
3
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Cánh Bạc Phi Ưng
2
Cánh Bạc Phi Ưng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
1
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không