Loco s1
EUROPE

Last updated: 1 tuần trước

Match History

2022-03-15
100%
(3W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 59 Turns
6 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
27,100
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Caitlyn
3
Senna
3
28,800
Victory
Normal
Act 2nd · 20 Turns
6 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
27,100
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Maokai
3
Nautilus
3
31,500
Victory
Normal
Act 2nd · 4 Turns
6 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
27,100
VS
Piltover & Zaun Noxus
Draven
3
Rumble
3
23,900
2022-03-14
77.78%
(7W 2L)
Victory
Normal
Act 1st · 20 Turns
6 tháng trước
Ionia Targon
Lee Sin
3
Zoe
3
27,100
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Fizz
3
Gnar
3
24,400
Victory
Normal
Act 1st · 30 Turns
6 tháng trước
Ionia Targon
Lee Sin
3
Zoe
3
27,100
Demacia Targon
Pantheon
3
Yuumi
3
23,200
Victory
Normal
Act 2nd · 30 Turns
6 tháng trước
Ionia Targon
Lee Sin
3
Zoe
3
27,100
Demacia Thành Phố Bandle
Tristana
3
Gnar
2
Teemo
1
28,700
Victory
Normal
Act 2nd · 20 Turns
6 tháng trước
Ionia Targon
Lee Sin
3
Zoe
3
27,100
VS
Demacia
Galio
2
Garen
2
Poppy
2
26,200
Victory
Normal
Act 2nd · 22 Turns
6 tháng trước
Freljord Demacia
Galio
3
Gnar
3
23,400
Quần Đảo Bóng Đêm Bilgewater
Maokai
3
Nautilus
3
35,900
Defeat
Normal
Act 2nd · 61 Turns
6 tháng trước
Freljord Demacia
Galio
3
Gnar
3
23,400
Piltover & Zaun Freljord
Vi
3
Viktor
3
26,600
Victory
Normal
Act 2nd · 7 Turns
6 tháng trước
Freljord Demacia
Galio
3
Gnar
3
23,400
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Elise
3
14,100
Defeat
Normal
Act 2nd · 36 Turns
6 tháng trước
Freljord Demacia
Galio
3
Gnar
3
23,400
Freljord Thành Phố Bandle
Sejuani
3
Teemo
3
23,500
Victory
Normal
Act 2nd · 35 Turns
6 tháng trước
Freljord Demacia
Galio
3
Gnar
3
23,400
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
25,100
2022-03-11
100%
(1W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 14 Turns
6 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Ziggs
3
22,600
Freljord Thành Phố Bandle
Sejuani
3
Teemo
3
23,700
2022-03-09
100%
(2W 0L)
Victory
Normal
Act 2nd · 45 Turns
6 tháng trước
Freljord Piltover & Zaun
Gnar
3
Trundle
3
28,300
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Viego
3
25,900
Victory
Normal
Act 1st · 22 Turns
6 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Ziggs
3
22,600
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Freljord
Ashe
2
Braum
1
Tryndamere
1
21,400
2022-03-03
100%
(1W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 29 Turns
6 tháng trước
Freljord Noxus
Udyr
3
Vladimir
3
27,200
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Maokai
3
26,700
2022-02-25
50%
(2W 2L)
Victory
Normal
Act 2nd · 15 Turns
7 tháng trước
Bilgewater Targon
Soraka
3
Tahm Kench
3
29,000
Quần Đảo Bóng Đêm Targon
Yuumi
3
Zoe
3
27,200
Defeat
StandardGauntlet
Act 1st · 30 Turns
7 tháng trước
Noxus Thành Phố Bandle
Gnar
3
Ziggs
3
22,600
VS
Freljord Piltover & Zaun
Gnar
3
Trundle
3
27,000
Victory
StandardGauntlet
Act 2nd · 27 Turns
7 tháng trước
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Quinn
3
28,500
VS
Freljord Piltover & Zaun
Gnar
3
Trundle
3
27,000
Defeat
StandardGauntlet
Act 2nd · 35 Turns
7 tháng trước
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Quinn
3
28,500
VS
Demacia Thành Phố Bandle
Tristana
3
Fizz
2
Teemo
1
27,500