Defeat

  • Normal
  • Act 2nd
  • 23 Turns
  • 3 tháng trước
Thành Phố Bandle Bilgewater
Twisted Fate
3
Teemo
2
29,100
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Elise
3
Gwen
3
24,800
monharry
Regions
Bilgewater 35
Thành Phố Bandle 5
Champions
Twisted Fate
3
Teemo
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 8
HiẾm 9
ThƯỜng 18
Type
Champion 5
Follower 13
Spell 22
Cost
29,100
Mana Cost
3
7
18
0
9
1
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
3
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Teemo
2
Teemo
Cost 1 Đàm Phán
1
Đàm Phán
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
1
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 2 Đốc Công Tóc Dựng
3
Đốc Công Tóc Dựng
Cost 2 Thương Nhân Chợ Đen
3
Thương Nhân Chợ Đen
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Lừa Phỉnh
3
Lừa Phỉnh
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Chú Khỉ Nhí Nhố
3
Chú Khỉ Nhí Nhố
Cost 4 Yordle Gian Xảo
3
Yordle Gian Xảo
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Khỉ Quái Quỷ
3
Khỉ Quái Quỷ
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
1
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo
PkrUlciferN
Regions
Noxus 23
Quần Đảo Bóng Đêm 17
Champions
Elise
3
Gwen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 6
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
24,800
Mana Cost
0
9
9
11
6
0
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Quân Đoàn Bộc Phá
3
Quân Đoàn Bộc Phá
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Máy Nỏ Sắt
3
Máy Nỏ Sắt
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Dũng Mãnh
2
Dũng Mãnh
Cost 4 Lưng Xám Bị Giam Cầm
3
Lưng Xám Bị Giam Cầm
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy