Victory

  • StandardGauntlet
  • Act 2nd
  • 26 Turns
  • 3 tháng trước
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Nami
3
Twisted Fate
3
36,800
VS
Freljord Targon
Aurelion Sol
3
Lissandra
3
37,900
monharry
Regions
Bilgewater 24
Quần Đảo Bóng Đêm 16
Champions
Nami
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 12
HiẾm 11
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
36,800
Mana Cost
2
3
8
6
6
6
7
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
2
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Quái Yêu San Hô
2
Quái Yêu San Hô
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 4 Đóng Hộp
1
Đóng Hộp
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
1
Sự Trỗi Dậy
Hazimreyes
Regions
Freljord 30
Targon 10
Champions
Aurelion Sol
3
Lissandra
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 13
HiẾm 11
ThƯỜng 10
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 18
Landmark 2
Cost
37,900
Mana Cost
0
0
3
9
3
5
2
18
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 2 Cổ Diện
3
Cổ Diện
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
3
Đóng băng Siêu tốc
Cost 3 Đá Vận Mệnh
3
Đá Vận Mệnh
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 4 Tuyết Lở
3
Tuyết Lở
Cost 5 Cuồng Phong
3
Cuồng Phong
Cost 5 Dáng Hình Thượng Nhân
2
Dáng Hình Thượng Nhân
Cost 6 Đỉnh Targon
2
Đỉnh Targon
Cost 8 Phân Trí Vô Biên
3
Phân Trí Vô Biên
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
2
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 8 Tiếng Gọi Cổ Xưa
2
Tiếng Gọi Cổ Xưa
Cost 8 Cơn Thịnh Nộ của Freljord
1
Cơn Thịnh Nộ của Freljord
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
3
Chôn Vùi Dưới Băng
Cost 10 Aurelion Sol
3
Aurelion Sol
Cost 10 Ác Thần Lang Thang
2
Ác Thần Lang Thang
Cost 12 Feel The Rush
2
Feel The Rush