Defeat

  • Normal
  • Act 1st
  • 20 Turns
  • 3 tháng trước
Thành Phố Bandle Bilgewater
Twisted Fate
3
Teemo
2
29,100
VS
Runeterra Ionia
Bard
3
Shen
3
25,400
monharry
Regions
Bilgewater 35
Thành Phố Bandle 5
Champions
Twisted Fate
3
Teemo
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 8
HiẾm 9
ThƯỜng 18
Type
Champion 5
Follower 13
Spell 22
Cost
29,100
Mana Cost
3
7
18
0
9
1
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
3
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Teemo
2
Teemo
Cost 1 Đàm Phán
1
Đàm Phán
Cost 1 Siêu Lừa Bi-Da
1
Siêu Lừa Bi-Da
Cost 2 Đốc Công Tóc Dựng
3
Đốc Công Tóc Dựng
Cost 2 Thương Nhân Chợ Đen
3
Thương Nhân Chợ Đen
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Lừa Phỉnh
3
Lừa Phỉnh
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Chú Khỉ Nhí Nhố
3
Chú Khỉ Nhí Nhố
Cost 4 Yordle Gian Xảo
3
Yordle Gian Xảo
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Khỉ Quái Quỷ
3
Khỉ Quái Quỷ
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
1
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo
저화력원딜
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Shen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 9
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
25,400
Mana Cost
0
11
10
3
14
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
3
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Người Chăm Lo Greenglade
3
Người Chăm Lo Greenglade
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Ảo Ma
2
Ảo Ma
Cost 2 Nội Công Hộ Vệ
3
Nội Công Hộ Vệ
Cost 2 Môn Sinh Kinkou
3
Môn Sinh Kinkou
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Hỗ Trợ Tinh Thần
3
Hỗ Trợ Tinh Thần
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
3
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi