Victory

  • StandardGauntlet
  • Act 1st
  • 29 Turns
  • 3 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Renekton
3
28,000
VS
Bilgewater Noxus
Annie
3
Twisted Fate
3
28,500
monharry
Regions
Shurima 27
Thành Phố Bandle 13
Champions
Akshan
3
Renekton
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
28,000
Mana Cost
0
11
9
8
6
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Đá Tôi Luyện
3
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Kiệt Sức
2
Kiệt Sức
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
2
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
1
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
1
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Renekton
3
Renekton
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
3
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy
MickiizZ
Regions
Noxus 24
Bilgewater 16
Champions
Annie
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 8
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 20
Landmark 3
Cost
28,500
Mana Cost
0
12
9
6
8
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
2
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều