Victory

  • StandardGauntlet
  • Act 1st
  • 20 Turns
  • 3 tháng trước
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Sejuani
3
23,600
VS
Shurima Demacia
Kai'Sa
3
Sivir
1
20,900
monharry
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Freljord 19
Champions
Gwen
3
Sejuani
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 11
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
23,600
Mana Cost
0
5
17
4
3
0
6
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Đạo Tặc Tàn Nhẫn
3
Đạo Tặc Tàn Nhẫn
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Quái Thú Tiềm Ẩn
3
Quái Thú Tiềm Ẩn
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
3
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
2
Lãng Khách Cáo Già
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Lời Mời Trịnh Trọng
1
Lời Mời Trịnh Trọng
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 6 Sejuani
3
Sejuani
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Yeti Cổ Đại
3
Yeti Cổ Đại
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
LUCiFER
Regions
Shurima 26
Demacia 14
Champions
Kai'Sa
3
Sivir
1
Rarity
Anh hùng 4
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 23
Type
Champion 4
Follower 20
Spell 16
Cost
20,900
Mana Cost
0
13
9
5
6
5
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
2
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 1 Tia Truy Kích
2
Tia Truy Kích
Cost 1 Chó Săn Kháng Ma Thạch
2
Chó Săn Kháng Ma Thạch
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
1
Xer'sai Mới Nở
Cost 2 Không Kích
2
Không Kích
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
1
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
1
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Tinh Mắt
1
Tinh Mắt
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
1
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 3 Môn Đệ Durand
1
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Sivir
1
Sivir
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
1
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
1
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không