Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 15 Turns
  • 3 tháng trước
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Sejuani
3
23,400
VS
Shurima Thành Phố Bandle
Zilean
3
Akshan
2
Ziggs
1
30,100
タキch
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Freljord 19
Champions
Gwen
3
Sejuani
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
23,400
Mana Cost
0
5
17
4
3
0
6
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Đạo Tặc Tàn Nhẫn
3
Đạo Tặc Tàn Nhẫn
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
3
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Quái Thú Tiềm Ẩn
2
Quái Thú Tiềm Ẩn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
2
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
1
Lãng Khách Cáo Già
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
2
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
2
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 6 Sejuani
3
Sejuani
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Yeti Cổ Đại
3
Yeti Cổ Đại
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
twitch 아서O
Regions
Shurima 23
Thành Phố Bandle 18
Champions
Zilean
3
Akshan
2
Ziggs
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 16
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 20
Landmark 2
Cost
30,100
Mana Cost
2
9
12
8
5
0
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
2
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
2
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
1
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Akshan
2
Akshan
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
1
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Hội Đồng Tận Tụy
1
Hội Đồng Tận Tụy
Cost 3 Ziggs
1
Ziggs
Cost 3 Nhà Nghiên Cứu Thể Sống
1
Nhà Nghiên Cứu Thể Sống
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa