Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 23 Turns
  • 3 tháng trước
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Sejuani
3
23,400
VS
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
27,000
タキch
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Freljord 19
Champions
Gwen
3
Sejuani
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
23,400
Mana Cost
0
5
17
4
3
0
6
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Đạo Tặc Tàn Nhẫn
3
Đạo Tặc Tàn Nhẫn
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
3
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Quái Thú Tiềm Ẩn
2
Quái Thú Tiềm Ẩn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
2
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
1
Lãng Khách Cáo Già
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
2
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
2
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 6 Sejuani
3
Sejuani
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Yeti Cổ Đại
3
Yeti Cổ Đại
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn
Mildzsantos11
Regions
Bilgewater 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 6
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
27,000
Mana Cost
0
8
12
3
11
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Cảnh Cáo
2
Cảnh Cáo
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Tiên Tri Cóc
2
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Mưa Đạn
2
Mưa Đạn
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
2
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo