Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 28 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
24,300
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
Sivir
3
26,900
ABG o5wtf
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
24,300
Mana Cost
0
14
14
3
8
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
docFennec
Regions
Shurima 21
Demacia 19
Champions
Kai'Sa
3
Sivir
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 11
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
26,900
Mana Cost
0
6
11
5
8
8
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Giáp Lưới
1
Giáp Lưới
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
2
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cát Lún
1
Cát Lún
Cost 4 Sivir
3
Sivir
Cost 4 Đại Bác Hư Không
2
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
1
Hoàng Kim Giáp
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không