Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 22 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
24,300
VS
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Vi
3
22,400
ABG o5wtf
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
24,300
Mana Cost
0
14
14
3
8
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
Popischko
Regions
Piltover & Zaun 26
Targon 14
Champions
Aphelios
3
Vi
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 5
ThƯỜng 29
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
22,400
Mana Cost
3
6
16
9
0
3
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 5 Vi
3
Vi
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm