Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 33 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
24,300
VS
Piltover & Zaun Runeterra
Bard
3
Jinx
3
25,500
ABG o5wtf
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
24,300
Mana Cost
0
14
14
3
8
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
Tos
Regions
Piltover & Zaun 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Jinx
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 4
ThƯỜng 27
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
25,500
Mana Cost
0
11
15
3
8
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Thử Nghiệm Cao Độ
2
Thử Nghiệm Cao Độ
Cost 1 Máy Biến Cua
2
Máy Biến Cua
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
1
Thợ Rèn Trưởng
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
3
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 4 Jinx
3
Jinx
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Lên Đồ!
2
Lên Đồ!
Cost 6 Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
3
Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa