Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 23 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Vi
2
Viktor
1
30,100
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
25,100
ABG o5wtf
Regions
Piltover & Zaun 23
Freljord 17
Champions
Trundle
3
Vi
2
Viktor
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 5
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
30,100
Mana Cost
2
5
15
4
4
5
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
2
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
2
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
2
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
1
Cung Thủ Băng Địa
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Viktor
1
Viktor
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 5 Vi
2
Vi
Cost 6 Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
3
Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
1
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng
Timavilla
Regions
Piltover & Zaun 32
Quần Đảo Bóng Đêm 8
Champions
Heimerdinger
3
Jayce
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 13
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 22
Landmark 2
Cost
25,100
Mana Cost
5
6
8
7
3
4
7
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Tăng Gia Sản Xuất
3
Tăng Gia Sản Xuất
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
3
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
2
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 1 Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
1
Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 3 Máy Vận Chuyển Hextech
3
Máy Vận Chuyển Hextech
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
2
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
2
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Dây Chuyền Lắp Ráp
2
Dây Chuyền Lắp Ráp
Cost 6 Bóng Tối Xuyên Thấu
1
Bóng Tối Xuyên Thấu
Cost 6 Cầu Sấm
1
Cầu Sấm