Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 40 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
24,300
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Fizz
3
Riven
3
27,100
ABG o5wtf
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
24,300
Mana Cost
0
14
14
3
8
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
МамаСтифлера
Regions
Thành Phố Bandle 24
Noxus 16
Champions
Fizz
3
Riven
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
27,100
Mana Cost
0
15
11
7
4
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
3
Hộ Vệ Lưỡi Kiếm
Cost 1 Tinh Linh Chồi Cây
3
Tinh Linh Chồi Cây
Cost 1 Fizz
3
Fizz
Cost 1 Dược Phẩm Phẫn Nộ
3
Dược Phẩm Phẫn Nộ
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
2
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Yordle Cận Vệ
1
Yordle Cận Vệ
Cost 2 Phù Thủy Cổ Ngữ
3
Phù Thủy Cổ Ngữ
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Trợ Lý Thư Viện
2
Trợ Lý Thư Viện
Cost 3 Riven
3
Riven
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 3 Dũng Mãnh
2
Dũng Mãnh
Cost 4 Sức Mạnh Tình Bạn!
2
Sức Mạnh Tình Bạn!
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
2
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy