Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 36 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
24,300
VS
Freljord Shurima
Akshan
3
Udyr
3
24,000
ABG o5wtf
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
24,300
Mana Cost
0
14
14
3
8
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
3
Kẻ Khóc Thương
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
1
Sai'nen Nghìn Đuôi
javardo
Regions
Shurima 20
Freljord 20
Champions
Akshan
3
Udyr
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 2
ThƯỜng 30
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
24,000
Mana Cost
0
3
13
16
5
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Dược Phẩm Cứng Cáp
3
Dược Phẩm Cứng Cáp
Cost 2 Quái Thú Tiềm Ẩn
3
Quái Thú Tiềm Ẩn
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
3
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Nhà Tiên Tri
1
Nhà Tiên Tri
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
3
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
3
Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Bắn Dây Móc
2
Bắn Dây Móc
Cost 4 Bjerg Bập Bẹ
3
Bjerg Bập Bẹ
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Udyr
3
Udyr