Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 32 Turns
  • 3 tháng trước
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Vi
2
Viktor
1
30,100
VS
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
29,700
ABG o5wtf
Regions
Piltover & Zaun 23
Freljord 17
Champions
Trundle
3
Vi
2
Viktor
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 5
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
30,100
Mana Cost
2
5
15
4
4
5
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
2
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
2
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
2
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
1
Cung Thủ Băng Địa
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Viktor
1
Viktor
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 5 Vi
2
Vi
Cost 6 Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
3
Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
1
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng
SparklingIceT
Regions
Shurima 23
Bilgewater 17
Champions
Pyke
3
Rek'Sai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 3
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 24
Spell 9
Landmark 1
Cost
29,700
Mana Cost
0
7
12
6
5
4
3
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Thủy Quái
3
Tiểu Thủy Quái
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
1
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 2 Thủy Quái Vây Đỏ
3
Thủy Quái Vây Đỏ
Cost 2 Gọi Bầy
3
Gọi Bầy
Cost 2 Bầy Cá Răng Nhọn
3
Bầy Cá Răng Nhọn
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Đâm Thấu Xương
1
Đâm Thấu Xương
Cost 3 Xer'Sai Báo Hiệu
3
Xer'Sai Báo Hiệu
Cost 3 Rek'Sai
3
Rek'Sai
Cost 4 Pyke
3
Pyke
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
3
Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 6 Xer'sai Phá Đá
3
Xer'sai Phá Đá
Cost 8 Quái Ngư
3
Quái Ngư