Victory

  • Normal
  • Act 1st
  • 12 Turns
  • 3 tháng trước
Runeterra Ionia
Bard
3
Shen
3
25,400
VS
Demacia Freljord
Trundle
3
Tryndamere
3
33,900
Moontal
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Shen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 9
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 17
Spell 17
Cost
25,400
Mana Cost
0
11
10
3
14
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Chăm Lo Greenglade
3
Người Chăm Lo Greenglade
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
3
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Ảo Ma
2
Ảo Ma
Cost 2 Môn Sinh Kinkou
3
Môn Sinh Kinkou
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Nội Công Hộ Vệ
2
Nội Công Hộ Vệ
Cost 2 Sóng Âm
1
Sóng Âm
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Hỗ Trợ Tinh Thần
3
Hỗ Trợ Tinh Thần
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
3
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi
DNZio
Regions
Freljord 31
Demacia 9
Champions
Trundle
3
Tryndamere
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 9
HiẾm 13
ThƯỜng 12
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 18
Landmark 3
Cost
33,900
Mana Cost
0
2
6
3
5
6
0
18
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Cổ Diện
3
Cổ Diện
Cost 3 Đóng băng Siêu tốc
3
Đóng băng Siêu tốc
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Tuyết Lở
2
Tuyết Lở
Cost 5 Đá Vĩnh Hằng
3
Đá Vĩnh Hằng
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
3
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 8 Tryndamere
3
Tryndamere
Cost 8 Tiếng Gọi Cổ Xưa
3
Tiếng Gọi Cổ Xưa
Cost 8 Tianna Crownguard
2
Tianna Crownguard
Cost 8 Cơn Thịnh Nộ của Freljord
1
Cơn Thịnh Nộ của Freljord
Cost 9 Trận Thế Giáp Sắt
1
Trận Thế Giáp Sắt
Cost 10 Cithria, Nữ Vệ Bầu Trời
3
Cithria, Nữ Vệ Bầu Trời
Cost 12 Chiến Mẫu Kêu Gọi
2
Chiến Mẫu Kêu Gọi