Moontal
APAC

Last updated: 1 giờ trước

Match History

2 ngày trước
87.5%
(7W 1L)
Victory
Normal
Act 2nd · 52 Turns
1 ngày trước
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
33,800
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,900
Victory
Normal
Act 1st · 29 Turns
1 ngày trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,700
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
28,800
Victory
Normal
Act 2nd · 36 Turns
1 ngày trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,700
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
30,800
Victory
Normal
Act 1st · 32 Turns
1 ngày trước
Demacia Targon
Leona
3
Galio
2
Jarvan IV
1
26,700
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
2
Lee Sin
1
35,100
Victory
Normal
Act 2nd · 28 Turns
1 ngày trước
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
33,800
Noxus Bilgewater
Swain
3
Twisted Fate
3
30,100
Victory
Normal
Act 2nd · 37 Turns
1 ngày trước
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
33,800
VS
wii
Ionia Piltover & Zaun
Jinx
3
21,300
Victory
Normal
Act 1st · 24 Turns
1 ngày trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,700
VS
Targon Ionia
Leona
3
Yasuo
3
27,000
Defeat
Normal
Act 2nd · 18 Turns
1 ngày trước
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
33,800
Runeterra Thành Phố Bandle
Bard
3
Norra
3
27,800