Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 6 Turns
  • 3 tháng trước
Bilgewater Shurima
Pyke
3
Rek'Sai
3
29,700
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
14,700
meer
Regions
Shurima 24
Bilgewater 16
Champions
Pyke
3
Rek'Sai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 3
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 27
Spell 7
Cost
29,700
Mana Cost
0
7
14
6
4
4
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiểu Thủy Quái
3
Tiểu Thủy Quái
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
3
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
1
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 2 Thủy Quái Vây Đỏ
3
Thủy Quái Vây Đỏ
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
3
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Gọi Bầy
3
Gọi Bầy
Cost 2 Bầy Cá Răng Nhọn
3
Bầy Cá Răng Nhọn
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
1
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Đâm Thấu Xương
1
Đâm Thấu Xương
Cost 3 Xer'Sai Báo Hiệu
3
Xer'Sai Báo Hiệu
Cost 3 Rek'Sai
3
Rek'Sai
Cost 4 Pyke
3
Pyke
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
3
Xerxa'Reth, Kẻ Khổng Lồ Đáy Sâu
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 6 Xer'sai Phá Đá
3
Xer'sai Phá Đá
Cost 8 Quái Ngư
2
Quái Ngư
mika912
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 24
Piltover & Zaun 16
Champions
Rarity
SỬ thi 9
HiẾm 4
ThƯỜng 27
Type
Follower 8
Spell 32
Cost
14,700
Mana Cost
0
4
9
4
8
5
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Go Hard
2
Go Hard
Cost 1 Bản Sao Giả Mạo
2
Bản Sao Giả Mạo
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Cải Tiến Liên Tục
2
Cải Tiến Liên Tục
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
1
Bí Thuật Thời Gian
Cost 3 Dư Chấn
3
Dư Chấn
Cost 3 Hiểm Họa Biển Sâu
1
Hiểm Họa Biển Sâu
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Ác Nhân Không Cầu Toàn
2
Ác Nhân Không Cầu Toàn
Cost 4 Bóng Ma Cổ Ngữ
2
Bóng Ma Cổ Ngữ
Cost 4 Đóng Hộp
1
Đóng Hộp
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 5 Quyền Năng Bất Diệt
2
Quyền Năng Bất Diệt
Cost 5 Màn Sương Tàn Khốc
1
Màn Sương Tàn Khốc
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Bóng Tối Xuyên Thấu
2
Bóng Tối Xuyên Thấu
Cost 9 Đại Suy Vong
3
Đại Suy Vong
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
2
Sự Trỗi Dậy